رویدادهای آتی
دفتر
پیوندها
روسای بنیاد نخبگان استان تهران

دکتر سید حسن حسینی سروری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

دکتری فلسفه

 

دكتر شهرام يوسفي فر

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

دکتری تاریخ

از تاریخ 1392/11 تا 1394/05

دکتر یدا... اردوخانی

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

دکتری ریاضی

از تاریخ 1394/05 تا 1396/07

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد نخبگان استان تهران محفوظ می باشد
آدرس: خيابان استاد نجات الهي - نرسيده به خيابان كريم خان - كوچه شهید حقيقت طلب – پلاك 17 تلفن 09601 - 88900511